ÁSZF

Kérjük figyelmesen átolvasni az alábbiakat:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a továbbiakban: a YOGA PARK Jógastúdió által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A YOGA PARK Jógastúdió ( YOGA PARK Hungary Kft) és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.

A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. Az árak forintban értendők.

Az igénybevett szolgáltatás névértékét a YOGA PARK Jógastúdió üzemeltetőjének YOGA PARK Hungary Kft részére fizeti meg.
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

A Yoga Park jógastúdió bérlemény címe: Graphisoft Park, 1031. Budapes,  Záhony u.7. 
weboldala : www.yogapark.hu
email: info@yogapark.hu
Telefonszám: +36 (30) 842 9356
A YOGA PARK Jógastúdió üzemeltetője : YOGA PARK Hungary Kft

Székhely: Bp, 1031. Záhony u.7.
Adószám:

A YOGA PARK Jógastúdió online bejelentkezési rendszert használ a MotiBro szoftverrendszert.
www.motibro.com

VÁSÁRLÁS/BEFIZETÉS

A vásárlás a YOGA PARK Jógastúdióban személyesen lehetséges készpénzzel, bankkártyával, Szépkártyával, valamint a MotiBro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre is van lehetőség. Bizonyos esetekben – például képzések, tanfolyamok, események, táborok – átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni. A jelentkezéseket a weboldalon keresztül vagy személyesen és e-mailen lehet leadni.

A banki átutaláshoz szükséges információk:
YOGA PARK Hungary Kft
Erste Bank
Számlaszám:11600006-00000000-93682468

A MotiBro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott tanfolyamon vagy eseményen részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen tanfolyam vagy esemény díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát az online számlázó programunkon, a Billingón keresztül e-mailben kapja meg a befizető, vagy személyesen adjuk át a számlát a befizetést követően.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A befizető bankkártya adatait nem látjuk.

A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben a bérlettípusok leírásánál található. Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban az Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje kizárólag a weboldalon található tájékoztatás szerint hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a YOGA PARK Jógastúdió (Yoga Park Hungary Kft.)között létrejött szerződés megszűnik. Szolgáltatásaink árairól ITT tájékozódhat.

A tanfolyamok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint. Előlegfizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Az esemény vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető. Az esemény vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező. Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a YOGA PARK Jógastúdió vagy Puskás Beatrix ev mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra, ajándékutalványra).
A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.
A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely ITT található.

JÓGA OKTATÓI, ILLETVE EGYÉB HOSSZÚTÁVÚ KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE
A képzés sikeres elvégzésének feltételei:
Teljes részvétel a képzésen: váratlan események (betegség, baleset, stb.) esetén a résztvevők maximum 30% hiányozhatnak a képzésről
Óralátogatás: tanfolyamonként változhat de a vezető oktatóval előre egyeztetett módon.
Minden házi feladat határidőben történő leadása.
Írásbeli vizsga a képzés végén. A minimum követelmény 75%.
Egy 90 perces jógaóra vázlatának önálló elkészítése és leadása.
Legalább egy teljes 90 perces Hatha jógaóra tanítása, saját óraterv alapján, amelyre részletes visszajelzést kapsz az oktatótól.
A tanfolyam díjak, illetve a fizetési konstrukciók egyedileg kerülnek meghatározásra az adott képzés meghirdetésekor.
A lemondási feltételek:
A tanfolyamkezdés előtt 8 héttel történő lemondás esetén: 10.000,- Ft kezelési költség kerül levonásra, ezen felül a teljes összeg visszajár.
A tanfolyamkezdés előtt 8 héten belül történő lemondás esetén: a befizetett összeg 50%-a visszajár.
A képzés kezdeti időpontját követő lemondás esetén, vagy ha a résztvevő nem jelenik meg a tanfolyamon, a képzés teljes díját köteles kifizetni, és a befizetett összeg nem jár vissza.
Amennyiben a tanfolyamot a YOGA PARK Jógastúdió vagy Puskás Beatrix ev mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár.
Az oktatóképzésre jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely ITT található.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A YOGA PARK Jógastúdió és annak üzemeltetője nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
A YOGA PARK Jógastúdió jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik e-mailben a szamlazas@yogapark.hu címre.
A YOGA PARK Jógastúdióval és annak üzemeltetőjével szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a YOGA PARK Jógastúdió békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.
A jelen ÁSZF Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
Jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató a www.yogapark.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhető a természetes személyek számára, illetve magáncélra korlátozás nélkül.
A YOGA PARK Jógastúdió vendégeinek adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük!

Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben a YOGA PARK Jógastúdió, Yoga Park Hungary Kft. /Puskás Beatrix ev. hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból a szolgáltató nem tudja teljesíteni a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit. A szolgáltatót nem terheli az ebből az okból kifolyólag Fogyasztónak felmerülő bármely költség, és a szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy hogy az ilyen okból elmaradt szolgáltatás már befizetett díját visszatérítse. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a YOGA PARK Jógastúdió, Yoga Park Hungary Kft./ Puskás Beatrix ev kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi. A működés indítását követően a YOGA PARK Jógastúdió folytatólagosan nyújthatja a szolgáltatásait.

A jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan lehet módosítani.

Hatályos: 2020.januártól visszavonásig és/vagy módosításig.